Aile Hukuku

Toplumun yapı taşını oluşturan aileye ilişkin konuları düzenleyen Aile Hukuku, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Evlilik, nişanlanma, boşanma, mal rejiminin tasfiyesi, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakası gibi konular Aile Hukukunun kapsamındadır. Türk Hukukunda Aile Hukukunu düzenleyen başlıca yasa 4721 sayılı Türk Medeni Kanununudur.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu, internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, evlilik birliği içerisinde yapılan eylemlerin daha kolay öğrenilmesi ve Türk kadınlarının ekonomik özgürlüklerini kazanması ile kendi ayakları üzerinde durması sonucu Aile Hukukunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan boşanma, velayet, nafaka gibi hukuki uyuşmazlıkların sayısı gözle görülür derecede artmıştır. Hal böyle olunca Aile Hukukunun düzenleme alanı da gün geçtikçe kendini güncellemekte, bu alanda ilk derece mahkemeleri ve yüksek derece mahkemelerinin de içtihatları güncellenmektedir. Yenilenen ve değişen mevzuat ile içtihat kararları doğrultusunda bu alanda da kişilerin profesyonel yardıma ihtiyacı olduğu gerçeği ortadır. Bu gibi uyuşmazlıklarda nafaka, tazminat, velayet ve mal rejiminin tasfiyesi sırasında oluşacak hak kayıplarının önüne geçilmesi için alanında uzman hukuki danışma ve avukatlık hizmetinden faydalanılması gerekmektedir.