Yazar Arşivleri: tanriverdihukuk

İş Hukuku Tanımı

Kamu hukukundan bağımsız bir Özel Hukuk dalı olan İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen, bu ilişkinden doğan tüm uyuşmazlıkları gidermeyi amaçlayan hukuk dalıdır. Ülkemizde İş Hukuku’nu düzenleyen birden fazla mevzuat bulunmaktadır. Bunlar 4857 sayılı İş Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gibi kanunlardır. İş Hukuku da kendi […]