Kategori Arşivleri: Ceza Hukuku

Hukuk , insan davranışlarını düzenleyen normlardan oluşan bir bilimdir. Hukuk kendi içinde birçok kısımlara ayrılmaktadır. Temel ayrımlardan biri ise ceza hukukudur. Ceza hukukunun kökeni eski çağlara dayanmaktadır. İnsanların bir araya gelip toplu bir şekilde yaşamaya başladıkları süreçte yöneten ve yöneticiler tarafından bir takım davranışlar yasaklanmış ve bu yasakları ihlal eden hareketleri ise yaptırıma bağlamıştır. Ceza hukuku cağlar boyunca değişime uğramış ve cezada insanilik ilkesi kapsamında bugünkü modern halini almıştır.
Ceza hukukunun çalışma alanına suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan – ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teoriler . kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalar girmektedir.
Ceza Yargılamasında Görevli Mahkemeler
Ceza yargılamasında temel olarak görevli mahkemeler sulh ceza mahkemeleri , asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemesidir. Sulh ceza mahkemeleri 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre soruşturma aşamasında yapılan işlemlere izin ve soruşturma aşamasındaki işlemlere itiraz merci olarak görev yapar. Asliye ceza mahkemeleri sulh ve ağır ceza mahkemesinin görevli olmadığı tüm suçların yargılamasının yapıldığı mahkemelerdir. Yapısı itibariyle tek hakimli olarak görev yapar. Ağır ceza mahkemeleri suçun vasıf ve ceza miktarı kapsamında en ağır suçların yargılanmasının yapıldığı mahkemedir. 5235 sayılı kanunun 12. Maddesi kapsamında üst sınırı 10 yıl ve üzeri suçlara bakmakla görevlidir. Yine devletin güvenliğine anayasal düzene milli savunmaya , devletin sırlarına ve terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlardan ötürü yargılama yapmakla görevlidir. Ağır Ceza mahkemesinde bir başkan iki üye hakim görev yapmaktadır.
Sizde hakkınızda isnat edilen suçlamalar hakkında bilgi almak, tarafınızın mağduru olduğunuz olaylarda şikayetçi olmak yada mevcut dosyalarınız hakkında danışmanlık almak ve dosyanızı vekil-müdafi sıfatıyla takip ettirmek amacıyla ceza hukuku bölümümüzdeki ceza avukatı ile avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (tck 179)

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma sucu 5237 sayılı Kanunun 179. maddesinde düzenlenmiştir. Ülkemizde en sık işlenen suçlardan biridir. Bu suçun oluşması için birden fazla seçimlik hareket ön görülmüştür. Birinci fıkrada ulaşımın güven içinde sağlanması amaçlanmıştır. Kanunun gerekçesinde açıklandığı üzere başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunması ile oluşur. ulaşımının güven içinde akışını sağlamak […]