Hakkımızda

Tüm dünya insanlarının, Hızla değişen yaşam koşulları, teknolojik ilerlemeler ile ülkemiz ve tüm dünya genelinde devamlı olarak güncellenen hukuk kuralları neticesinde meydana gelen değişime entegre olması gerektiği ortatadır. Çağımızın getirdiği kolaylıkların yanında zorlukların da artmasıyla beraber artan tüm hukuki ilişkilerin kurulması yürütülmesi ve bu hukuki ilişkilerden doğan uyuşmazlıklarda yardım alınması gereken zamanlar bulunmaktadır. İşte bu durumlarda çağa ayak uydurabilen, güncel ve deneyimli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

TANRIVERDİ & PARTNERS HUKUK – DANIŞMANLIK BÜROSU, dinamik, çağa ayak uydurabilen ve deneyimli bir şekilde, bireysel ve kurumsal düzeyde mesleki tecrübe ve bilgi ile tüm hukuk dallarında yıllardır hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

TANRIVERDİ & PARTNERS HUKUK – DANIŞMANLIK BÜROSU’nda; İstanbul, Ankara, İzmir, Giresun ve ülkemizin diğer tüm şehirlerinde, gayrimenkul hukuku, ceza hukuku, iş hukuku, icra Hukuku, aile hukuku, miras hukuku, ticaret hukuku gibi alanlarda konusunda uzman hukukçu ve avukatlar ile hukuki işlerin tüm aşamalarında avukatlık hizmetini en iyi şekilde sunulmasına gayret edilmektedir. Büromuz avukatları ve tüm çalışanları ile müvekkil çıkarları doğrultusunda ve avukatın sır saklama yükümlülüğü ilkelerine bağlı olarak, ihtiyaç duyulan her konuda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sağlamakta, müvekkillerini her türlü adli ve idari merciler nezdinde temsil etmektedirler.

Özellikle gayrimenkul hukuku alanında çalışma yapan büromuz; mimar, inşaat mühendisi gibi alanında uzman kişilerden hem teknik hem de gerekli olması halinde yerinde uygulamalı destek almaktadır.