İcra & İflas Hukuku

Ülkemizde İcra ve İflas Hukuku denilince ilk akla gelen para borçlarının tahsili ve mahkeme ilamlarının yerine getirilmesidir. İcra hukukunun temelini oluşturan İcra Takipleri, devletin icra organlarının (İcra Daireleri) yardımıyla, devlet zoruyla alacaklıların alacaklarını tahsil etme yöntemidir. Bu alacakların büyük kısmını para alacaklarını kapsamaktadır. Türkiye’de vatandaşların hak arama farkındalığının artması ve toplumda artan bilinç ile artık insanlar tarafından alacaklarının tahsili amacıyla cebri icra yoluna sık sık başvurulmaktadır. Son 20 yılda başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde icra takip dosyalarında çok büyük bir artış görülmektedir.

Günümüzde alacaklılar, alacaklarına daha hızlı ve masrafsız bir şekilde ulaşmanın yolunu aramaktadırlar. Vatandaşlar bunu yaparken, İcra ve İflas Hukukunun uzmanlık gerektiren ve bu hukuk dalında istisnaların dahi istisnasının bulunduğu konusunu göz ardı ederek uzman bir kişiden yardım almadan işlem yapmaktadırlar. Bu işlem hem maddi hem de zaman açısından kayıplara neden olmaktadır. İnsanların bu gibi hak, zaman ve maddi kayıplara uğramaması için alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alması gerekmektedir.