İş Hukuku

        İşçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalına İş Hukuku denilmektedir. Ülkemizde bu hukuk dalını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu ve7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gibi kanunlar bulumaktadır. İşçi ile işveren arasındaki ilişkilerde karşımıza en çok çıkan konular iş sözleşmelerinin feshi, ücretler ve iş kazalarıdır. Özellikle nüfusu kalabalık, istihdam potansiyeli yüksek olan İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde iş hukukundan doğan ihtilaflar çok daha fazladır.

        İş hukukunun geniş bir kapsamı bulunduğundan bu alanda insanların profesyonel yardıma ihtiyaçları bulunmaktadır. Örneğin, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshi davalarında toplanacak delil, veriler ve içtihatlar kritik önem taşımaktadır. Bunun yanında hesaplanan kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, işçilik alacaklarının eksik hesaplanması uzmanlık gerektiren konulardır. İşte bu noktada kişilerin hukuki danışma ve avukatlık müessesinden yararlanması gerekmektedir.