KAMULAŞTIRMA DAVALARI

Devlet tarafından kamu gücü kullanılarak özel mülkiyette bulunan taşınmazlara bedeli karşılığında el konulmasıdır. Kamulaştırma işlemine ihtiyaç duyulmasından bu yana kamulaştırma işlemi, kamu çıkarları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Halen geçerli olan 2942 sayılı kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten beri bir çok madde eklenmiş ve çıkarılmıştır. Hatta anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen madde, iptal kararından yaklaşık 4 ay sonra tekrardan kanun yapıcı tarafından kanuna eklenmiştir. Bu madde 04.08.2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden iptal edilerek artık kararın kesinleşmesine gerek kalmadan icraya konulabilir hale gelmiştir. Kısacası kamulaştırma işlemi ile karşı karşıya kalan birisi bedeli, süresinde ve değerinde alamamaktadır. İdareler tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanılırken bir takım usuli eksiklikler yapılmaktadır. Bu da vatandaş açısından tespiti zor olan bilgilerdir. Günümüz Türkiye’sinde murislerinize ait bir taşınmaz kamulaştırma işlemi görmüş ise muhakkak irdelenmesi gereken bir konudur. Kamulaştırma davaları, bir kısım davalar ile iç içe girmiş durumdadır. Özellikle imar uygulamaları ve kadastro çalışması tamamlanan yerlerde bazen de idari yargıda görülen dava ile birlikte yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca tapu iptal ve tescil, muris muvazaası gibi davalarda da gündeme gelmektedir. Aslında burada sayılan davalarla kısıtlamamak gerekir. Sayılan davalar, mülkiyetle ilgili olduğu için ayrıca dikkatli olunmasında fayda vardır.

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi Ankara 14. Hukuk Dairesi Esas: 2019/1225 Karar: 2020/827 Karar Tarihi: 01.07.2020

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İzmir 5. Hukuk Dairesi Esas: 2019/595 Karar: 2020/563 Karar Tarihi: 05.06.2020

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İzmir 8. Hukuk Dairesi Esas: 2018/2584 Karar: 2019/1912 Karar Tarihi: 10.07.2019

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul 37. Hukuk Dairesi Esas: 2018/1017 Karar: 2018/769 Karar Tarihi: 23.05.2018

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi Ankara 14. Hukuk Dairesi Esas: 2018/120 Karar: 2018/562 Karar Tarihi: 13.03.2018

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İzmir 5. Hukuk Dairesi Esas: 2017/1377 Karar: 2018/249 Karar Tarihi: 16.02.2018

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul 5. Hukuk Dairesi Esas: 2017/463 Karar: 2017/438 Karar Tarihi: 26.04.2017

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir