KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, en sade ifadeyle; arsa sahibinin arsasını tamamen yada kısım kısım devrederek müteahhitten bu devire karşılık arsa üzerinde inşa edilen binadan en makul ekonomik değeri karşılığında edimini yerine getirmesidir.

Her ne kadar Borçlar Kanunu’nda resmi şekilde (noterde düzenleme şeklinde) yapılması ön görülmüş ise de uygulamada, bazı koşulların gerçekleşmiş olması durumunda adi yani tarafların kendi arasında el yazısı yada maktu olarak hazırlanan sözleşmelerle de yapılabileceği ayrıca taraflar arasında yazılı bir şekilde hazırlanmış sözleşme olmasa bile işin belli bir seviyesine gelinmiş olunması durumda da hukuken yaptırıma tabii olduğu belirtilmektedir. Bu durum artık kanun koyucu tarafından yasal hale getirilmesi gereken bir husustur. Anayasa Mahkemesi’nin 2017 yılında oybirliği ile almış olduğu kararda; yüklenici arsa sahibinin kendisine verdiği vekâletname uyarınca üçüncü kişilere tapuda arsa payı devretmiş olsa bile temerrüt sebebiyle arsa sahibi sözleşmeden döndüğünde işlem sebepten yoksun hale gelir. Böylece Yargıtay, sözleşmeden dönmenin kural olarak geçmişe etkili sonuçlar doğurduğunu, tarafların iade borçlarının sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre gerçekleşeceğini, yükleniciye devredilen arsa paylarının tapudaki kayıt yüklenicinin üstünde olmasa bile (üçüncü kişinin veya onun devrettiği kişinin üstünde olsa bile) arsa sahibi tarafından, mülkiyetin iadesi için tapu sicilinin düzeltilmesi davası açılabileceğini kabul etmektedir. Ancak müteahhit açısından dikkate edilmesi gereken bir husus vardır. İskanı alınmayan bir binanın ekonomik değeri olmayacağından sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır. Bu durum yapı ruhsat belgesi alınmış olsa dahi hukuken bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi Ankara 17. Hukuk Dairesi Esas: 2022/540 Karar: 2022/478 Karar Tarihi: 13.04.2022

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi Ankara 21. Hukuk Dairesi Esas: 2019/1532 Karar: 2021/1158 Karar Tarihi: 14.10.2021

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İzmir 11. Hukuk Dairesi Esas: 2018/817 Karar: 2021/877 Karar Tarihi: 14.07.2021

– T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İzmir 22. Hukuk Dairesi Esas: 2020/738 Karar: 2021/885 Karar Tarihi: 12.07.2021

– T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul 15. Hukuk Dairesi Esas: 2021/1831 Karar: 2021/1374 Karar Tarihi: 08.07.2021

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi İzmir 22. Hukuk Dairesi Esas: 2020/387 Karar: 2021/802 Karar Tarihi: 25.06.2021

-T.C. Bölge Adliye Mahkemesi Ankara 27. Hukuk Dairesi Esas: 2021/216 Karar: 2021/62 Karar Tarihi: 23.06.2021

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir