MUHTESATIN TESPİTİ DAVASI

Muhtesatın tespiti davası; adından da anlaşılacağı üzere bir arazi veya arsa üzerinde bulunan tesis, bina, meyve-sebze ağacı vs. gibi zemin ile bütünleşmiş bir şeyin sahibi adına tespitinin istenilmesidir. Söz konusu dava , ortaklığın giderilmesi ve kamulaştırma davalarının açılmasıyla gündeme gelmektedir. Bu davaların haricinde muhtesatın tespiti davası açılamamaktadır. (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2014/24740 E. 2017/268 K)
İlgilisi tarafından tapuda kayıtlı görünen kişi ya da mirasçılarına karşı açılması zorunludur. Aksi halde dava usulden reddedilmektedir. Bilirkişiler tarafından özellikle inşaat maliyetinin hesaplanmasında bir çok hata yapılmaktadır. Bu dava; ortaklığın giderilmesi ve kamulaştırma davasında, yerel mahkeme tarafından verilen karardan önce açılması gerekmektedir. İstinaf veya yargıtay aşamasında dikkate alınmamaktadır.
Muhtesatın tespiti, kendisine özgü bir dava çeşididir. Dava açılmadan önce mutlaka kütüğün beyanlar hanesi kontrol edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir