Ticaret Hukuku

Ticari ilişkileri düzenleyen ve sağlayan hukuk dalına Ticaret Hukuku denilmektedir. Türk Hukukunda Ticaret Hukukunu düzenleyen başlıca yasa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Bu kanunun kapsamına giren tüm iş ve işlemler ticari iş niteliğinde sayılıp vergilendirme, ticari faiz gibi ticaret hukuku hükümleri uygulanır. TTK; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Sigorta Hukuku olmak üzere 6 başlıktan oluşmaktadır. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklarıdır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Poliçe, bono, çek, emtia senetleri ve taşıma senetleri kıymetli evrak türlerindendir.

Ülkemizin ticari gelişimi ile birlikte gelişen bu hukuk dalı, diğer hukuk dalları ile kıyaslandığında daha teknik ve komplike bir daldır. Ülkemizde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi ticari faaliyetin en yoğun gerçekleştiği yerlerde bu işlerden doğan uyuşmazlıklar daha sık görülmektedir. Özellikle çek, bono, senet, poliçe gibi kıymetli evrak hukukunun konusu uyuşmazlıklar ile daha fazla karşılaşılmaktadır. Diğer hukuk dallarına kıyasla daha teknik bir hukuk dalı olması nedeniyle kişilerin ve tacirlerin bu alanda uzman desteği almadan işlem yapılması tavsiye edilmemektedir. İşbu nedenle bu alanda hareket edilirken alanında uzman bir hukuki danışma ve avukatlık hizmetinden faydalanılması gerekmektedir.