ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVASI MK 713 VD-KADASTRO

Zilyetlik, bir taşınır(menkul) ya da taşınmaz bir malı fiili hakimiyetinde bulundurması olarak tanımlanmaktadır. Ancak buradaki fiili hakimiyeti, “elinde bulundurmak” olarak anlamamak gerekir. Zilyetlik terimi, tapu iptal ve tescili davası gündeme geldiğinde geniş olarak yorumlanmaktadır. Taşınmazı kiralamak, hatta elinizde bulundurduğunuz taşınmazı başkasının üzerine inanılarak(inançlı işlem) tescil yapılması gibi durumlarda farklı yorumlanmaktadır.
Kadastrosu yeni yapılmış taşınmazlarda zilyetliği yorumladığımızda; elinizde bulunan eski tapu kayıtlarının bile bazen geçerliliği bulunmamaktadır. Bu sebeple elinizde bulunan eski tapulara fazla güvenmeyin. İnsanlar, anadoludan batıya göç ettikleri tarihlerde memleketleri kadastro çalışması yapılmamış haldeydi. İnsanlar o dönemlerde İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlere göç edip geçinme derdine düştükleri için de memleketlerindeki taşınmazları adeta unutmuşlardı. Ancak yaş ilerledikçe memlekete geri dönme arzusu hayali, bazen üzücü, bazen zaman kaybedici, hatta ve hatta insanların ölümüyle bile sonuçlanmaktadır.
Ancak Avrupa Birliği’nin çözüm süreçlerinden birisi olan ülkedeki kadastro çalışmalarının bitirilmesi maddesi gereğince günümüzde pek az kadastro yapılmamış yer bulunmaktadır. Bu sebeple kadastro tespitine dayalı tapu iptal ve tescili davaları günümüzde pek az avukat tarafından bilinmektedir. Yabancı ülkede yaşayan vatandaşlar ile İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan kişiler, hukuki sorun yaşadığında kesinlikle yerelde faaliyet gösteren avukat ile birlikte işlem başlatması gerekmektedir.
Medeni Kanun 713. Maddesi açısından zilyetliğe baktığımızda; özellikle 2011 yılındaki anayasa mahkemesinin iptal kararıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda, murisinizin ölmesi halinde adına kayıtlı taşınmazların tapuda intikal işleminin yapılmaması, bazen de adına tescil ya da intikal işlemi yapılmış olması halinde gündeme gelebilir. Bu gibi durumlarda zaman kaybetmeden işlem yapılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir